Danh sách đăng ký sử dụng phần mềm

#
Tên đăng ký
Cơ quan, Đơn vị
Ngày đăng ký
Ngày cập nhật
 
Nguyễn Hoài Sơn
Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh Khánh Hòa
11/08/20
11/08/23
 
Cao Văn Bảy
Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
11/08/20
11/08/23
 
Lê Thành Long
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định, Bộ Tư pháp
11/08/20
11/08/23
 
Võ Minh Sơn
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk, Bộ Tư pháp
11/08/20
11/08/23
 
Lê Phương Hiền
Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo
11/08/20
11/08/21
 
Hoàng Xuân Sơn
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình, Bộ Tư pháp
11/08/20
11/08/23
 
Nguyễn Hoài Sơn
Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh Khánh Hòa
11/08/20
11/08/23
 
Phạm Phú Bình
Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường
11/08/20
10/08/25
 
Huỳnh Thị Kiều Diễm
Phòng Nội Vụ, Tỉnh Phú Yên
11/08/20
11/08/23
 
Huỳnh Thị Kiều Diễm
Phòng Nội Vụ, Tỉnh Phú Yên
11/08/20
11/08/23
 
Phạm Minh Tuấn
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tỉnh Hòa Bình
11/08/20
11/08/21
 
Phạm Quốc Bình
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kông Chro, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
11/08/20
11/08/23
 
Ủy ban Nhân dân xã Sơn Vĩ
Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang
11/08/20
11/08/21
 
Lý Thị Miên Kim
Phòng Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh Sóc Trăng
11/08/20
11/08/21
 
Bảo hiểm xã hội huyện Tràng Định
Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn, Bảo hiểm xã hội Việt Nam
11/08/20
11/08/21
 
Ủy ban Nhân dân xã Yên Phú
Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa
11/08/20
11/08/23
 
Nguyễn Văn Trường
Phường An Hòa, Tỉnh Đồng Tháp
11/08/20
11/08/21
 
Nguyễn Văn Trường
Phường An Hòa, Tỉnh Đồng Tháp
11/08/20
11/08/21
 
Hoàng Y Byới
Xã Kon Thụp, Tỉnh Gia Lai
11/08/20
11/08/23
 
Đỗ Thành Đông
Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh
11/08/20
11/08/23
 
Võ Minh Sơn
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk, Bộ Tư pháp
11/08/20
11/08/23
 
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sông Công
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên, Bộ Tư pháp
11/08/20
11/08/23
 
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh
Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp
11/08/20
11/08/23
 
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài Ân
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định, Bộ Tư pháp
11/08/20
11/08/23
 
Võ Minh Sơn
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk, Bộ Tư pháp
11/08/20
11/08/23
 
Hà Trọng Vĩnh
Cục Kinh tế và phát triển quỹ đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường
11/08/20
10/08/25
 
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên
11/08/20
11/08/23
 
Phạm Thị Bích Nga
Bảo hiểm Xã hội Thị xã Ninh Hòa, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
11/08/20
11/08/21
 
Phòng Nội vụ
Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp
11/08/20
11/08/21
 
Trần Thị Xuân Quỳnh
Cục Kinh tế và phát triển quỹ đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường
11/08/20
10/08/25
 
Ủy ban nhân dân xã Hương Nhượng
Huyện Lạc Sơn, Tỉnh Hòa Bình
11/08/20
11/08/21
 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Huyện ủy Chư Sê, Tỉnh ủy Gia Lai
11/08/20
11/08/23
 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Huyện ủy Chư Sê, Tỉnh ủy Gia Lai
11/08/20
11/08/23
 
Đoàn Thanh Hiền
Xã Bình Thạnh Trung, Tỉnh Đồng Tháp
11/08/20
11/08/21
 
Đoàn Thanh Hiền
Xã Bình Thạnh Trung, Tỉnh Đồng Tháp
11/08/20
11/08/21
 
Nguyễn Văn Trọn
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang, Bộ Tư pháp
11/08/20
11/08/23
 
Bảo hiểm xã hội huyện Tràng Định
Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn, Bảo hiểm xã hội Việt Nam
11/08/20
11/08/21
 
Bảo hiểm xã hội huyện Tràng Định
Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn, Bảo hiểm xã hội Việt Nam
11/08/20
11/08/21
 
Lê Triệu Dũng
Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công thương
11/08/20
11/08/21
 
Hoàng Kim Bảng
Bệnh viện Nội tiết, Tỉnh Nam Định
11/08/20
11/08/21
 
Ủy ban nhân dân huyện Đồng Phú
Ủy ban nhân dân huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước
11/08/20
11/08/23
 
Phạm Văn Cảnh
Xã Bình Thành, Tỉnh Đồng Tháp
11/08/20
11/08/21
 
Huỳnh Văn Cần
Xã Vĩnh Thới, Tỉnh Đồng Tháp
11/08/20
11/08/21
 
Nguyễn Văn Cảnh
Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh ủy Bắc Giang
11/08/20
11/08/23
 
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài Ân
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định, Bộ Tư pháp
11/08/20
11/08/23
 
Tô Hồng Lương
Trung tâm Giám định BHYT và TTĐT khu vực phía Bắc, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
11/08/20
11/08/21
 
Ngô Văn Thiệu
Phòng Văn hóa và thông tin, Tỉnh Bình Phước
11/08/20
11/08/23
 
Ủy ban Nhân dân xã Yên Phú
Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa
11/08/20
11/08/23
 
Ngô Văn Thiệu
Phòng Văn hóa và thông tin, Tỉnh Bình Phước
11/08/20
11/08/23
 
Lê Đức Viên
Sở Công thương, Thành phố Đà Nẵng
11/08/20
10/08/25