Danh sách đăng ký sử dụng phần mềm

#
Tên đăng ký
Cơ quan, Đơn vị
Ngày đăng ký
Ngày cập nhật
 
Nguyễn Công Khanh
Cục Hộ tịch - quốc tịch - chứng thực, Bộ Tư pháp
20/10/20
20/10/23
 
Hà Văn Dương
Phòng Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh Tuyên Quang
20/10/20
20/10/23
 
Hà Văn Dương
Phòng Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh Tuyên Quang
20/10/20
20/10/23
 
Nguyễn Văn Hà
Chi cục QLCL nông lâm sản và thủy sản, Tỉnh Nghệ An
20/10/20
20/10/21
 
Bảo hiểm xã hội thị xã Thái Hòa
Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An, Bảo hiểm xã hội Việt Nam
20/10/20
20/10/21
 
Bảo hiểm xã hội thị xã Thái Hòa
Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An, Bảo hiểm xã hội Việt Nam
20/10/20
20/10/21
 
Phòng QLĐT
Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
20/10/20
20/10/23
 
Văn Thế Châu
Bảo hiểm Xã hội huyện Mang Yang, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
20/10/20
19/10/25
 
Ủy ban nhân dân phường 8
Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
20/10/20
20/10/21
 
vpcp_test 1
Viettel, Văn phòng Chính phủ
20/10/20
20/10/23
 
Phan Hồng Tư
TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
20/10/20
20/10/21
 
Nguyễn Bùi Phú
Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Tư pháp
20/10/20
20/10/21
 
Phan Hồng Tư
TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
20/10/20
20/10/21
 
Lưu Đức Dũng
Viện Khoa học tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường
20/10/20
19/10/25
 
Phòng Tài chính - Kế hoạch
Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định
20/10/20
20/10/21
 
Lưu Đức Dũng
Viện Khoa học tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường
20/10/20
19/10/25
 
Nguyễn Khắc Đức
Sở Xây dựng, Tỉnh Nghệ An
20/10/20
20/10/21
 
Trần Ngọc Vương
Xã Đồng Sơn, Tỉnh Tiền Giang
20/10/20
20/10/23
 
Nguyễn Thị Thu Linh
VP Thường trực UB sông Mê Công Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường
20/10/20
19/10/25
 
Lê Văn Sỹ
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NAM ĐÀN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
20/10/20
20/10/21
 
Vũ Xuân Minh
Xã Chấn Hưng, Tỉnh Vĩnh Phúc
20/10/20
20/10/21
 
Liêu Văn Bùng
Phòng Tư Pháp, Tỉnh Long An
20/10/20
19/10/25
 
vpcp_test 1
Viettel, Văn phòng Chính phủ
20/10/20
20/10/23
 
Phạm Đăng Khoa
Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tỉnh Long An
20/10/20
19/10/25
 
Phạm Đăng Khoa
Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tỉnh Long An
20/10/20
19/10/25
 
Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Bình
Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
20/10/20
19/10/25
 
Nguyễn Tuấn
Cục Thi hành án dân sự Thừa Thiên Huế, Bộ Tư pháp
20/10/20
20/10/23
 
Nguyễn Tuấn
Cục Thi hành án dân sự Thừa Thiên Huế, Bộ Tư pháp
20/10/20
20/10/23
 
Nguyễn Thị Hồng Mai
Văn phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
20/10/20
19/10/25
 
Trần Ngọc Long
Ban Kế Hoạch - Tài Chính, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
20/10/20
20/10/23
 
Ngô Văn Chuyền
Xã Tân Lợi, Tỉnh Thái Nguyên
20/10/20
20/10/21
 
Ngô Văn Chuyền
Xã Tân Lợi, Tỉnh Thái Nguyên
20/10/20
20/10/21
 
Ủy ban Nhân dân thị trấn Mường Khương
Huyện Mường Khương, Tỉnh Lào Cai
20/10/20
20/10/21
 
Tô Hữu Hải
Cục Thuế tỉnh Hà Giang, Bộ Tài chính
20/10/20
20/10/21
 
Trần Quốc Khánh
Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
20/10/20
20/10/21
 
Trần Quốc Khánh
Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
20/10/20
20/10/21
 
Lê Thanh Việt
Xã Ia Le, Tỉnh Gia Lai
20/10/20
19/10/25
 
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Uyên
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu, Bộ Tư pháp
20/10/20
20/10/23
 
Nguyễn Đức Dũng
Ban Quản lý các khu Công nghiệp, Tỉnh Sơn La
20/10/20
20/10/21
 
vpcp_test 1
Viettel, Văn phòng Chính phủ
20/10/20
20/10/23
 
vpcp_test 1
Viettel, Văn phòng Chính phủ
20/10/20
20/10/23
 
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mường La
Cục Thi hành án dân sự Sơn La, Bộ Tư pháp
20/10/20
20/10/23
 
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An
Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Tỉnh Nghệ An
20/10/20
20/10/23
 
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An
Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Tỉnh Nghệ An
20/10/20
20/10/23
 
Nguyễn Thị Tâm Đan
Phòng Kinh tế, Tỉnh Tiền Giang
20/10/20
20/10/23
 
Nguyễn Thị Tâm Đan
Phòng Kinh tế, Tỉnh Tiền Giang
20/10/20
20/10/23
 
Nguyễn Thị Hằng
Phòng Tài chính - Kế hoạch, Tỉnh Hải Dương
20/10/20
20/10/21
 
TEST1
TEST1, TEST1
20/10/20
20/10/21
 
Nguyễn Văn Thưởng
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu, Bộ Tư pháp
20/10/20
20/10/23
 
Tô Hữu Hải
Cục Thuế tỉnh Hà Giang, Bộ Tài chính
20/10/20
20/10/21