Danh sách đăng ký sử dụng phần mềm

#
Tên đăng ký
Cơ quan, Đơn vị
Ngày đăng ký
Ngày cập nhật
 
Chi cục chăn nuôi và thú y
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tỉnh Lào Cai
09/07/20
09/07/21
 
Dương Hùng Cường
Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
09/07/20
09/07/21
 
Nông Thị Phương Thảo
Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn, Bảo hiểm xã hội Việt Nam
09/07/20
09/07/21
 
Ủy ban nhân dân xã Phú Hiệp
Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp
09/07/20
09/07/21
 
Ủy ban nhân dân xã Phú Hiệp
Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp
09/07/20
09/07/21
 
Phó Trưởng phòng Vũ Mạnh Thắng
Phòng Quản lý thu, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
09/07/20
09/07/21
 
Phó Trưởng phòng Vũ Mạnh Thắng
Phòng Quản lý thu, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
09/07/20
09/07/21
 
Dương Hùng Cường
Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
09/07/20
09/07/21
 
Dương Hùng Cường
Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
09/07/20
09/07/21
 
Dương Hùng Cường
Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
09/07/20
09/07/21
 
Ủy ban nhân dân thị trấn Hà Trung
Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hóa
09/07/20
09/07/23
 
Ủy ban nhân dân thị trấn Hà Trung
Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hóa
09/07/20
09/07/23
 
Phó Trưởng phòng Vũ Mạnh Thắng
Phòng Quản lý thu, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
09/07/20
09/07/21
 
Nguyễn Thành Trung
Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
09/07/20
09/07/23
 
Viện Tài nguyên và Môi trường Biển
Viện Tài Nguyên Và Môi Trường Biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
09/07/20
09/07/23
 
Ủy ban nhân dân Xã Cát Lâm
Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định
09/07/20
09/07/21
 
Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai quận Thanh Khê
Sở Tài nguyên và Môi trường, Thành phố Đà Nẵng
09/07/20
08/07/25
 
Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai quận Thanh Khê
Sở Tài nguyên và Môi trường, Thành phố Đà Nẵng
09/07/20
08/07/25
 
Báo Tài nguyên và Môi trường
Báo Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường
09/07/20
08/07/25
 
Lưu Văn Trường
Phòng Tư pháp, Tỉnh Hòa Bình
09/07/20
09/07/21
 
Lưu Văn Trường
Phòng Tư pháp, Tỉnh Hòa Bình
09/07/20
09/07/21
 
Cao Văn Sen
Trung tâm Y tế thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
09/07/20
09/07/21
 
Hà Thị Tiến
Bảo hiểm Xã hội quận Liên Chiểu, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
09/07/20
09/07/21
 
Y Yai Niê
Trường tiểu học Ngô Gia Tự, Tỉnh Đắk Lắk
09/07/20
09/07/21
 
Quàng Thị Xuyến
Quàng Thị Xuyến, Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La
09/07/20
09/07/21
 
Quàng Thị Xuyến
Quàng Thị Xuyến, Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La
09/07/20
09/07/21
 
Hà Thị Tiến
Bảo hiểm Xã hội quận Liên Chiểu, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
09/07/20
09/07/21
 
Lê Thanh Hải
Xã Trung Hòa, Tỉnh Tuyên Quang
09/07/20
09/07/21
 
Lưu Văn Trường
Phòng Tư pháp, Tỉnh Hòa Bình
09/07/20
09/07/21
 
Phạm Thế Phong
Phòng Công nghệ thông tin, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
09/07/20
09/07/21
 
Ủy ban nhân dân xã Châu Nga
Huyện Quỳ Châu, Tỉnh Nghệ An
09/07/20
09/07/21
 
Bảo hiểm xã hội huyện Xuân Lộc
Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai, Bảo hiểm xã hội Việt Nam
09/07/20
09/07/23
 
Ủy ban nhân dân xã Đại Hải
Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng
09/07/20
09/07/21
 
Nguyễn Khắc Hùng
Trường tiểu học Ngô Gia Tự, Tỉnh Đắk Lắk
09/07/20
09/07/21
 
Nguyễn Khắc Hùng
Trường tiểu học Ngô Gia Tự, Tỉnh Đắk Lắk
09/07/20
09/07/21
 
Nguyễn Văn Thìn
Phòng Thanh tra, Tỉnh Hòa Bình
09/07/20
09/07/21
 
Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định
Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam
09/07/20
09/07/21
 
Ủy ban nhân dân xã Thượng Đình
Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên
09/07/20
09/07/21
 
Hồ Hoàng Ấm
Bảo hiểm Xã hội huyện Mỹ Tú, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
09/07/20
09/07/21
 
Trường Mầm non Bắc Lệnh
Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
09/07/20
09/07/21
 
Phòng Tư Pháp
Huyện Yên Thủy, Tỉnh Hòa Bình
09/07/20
09/07/21
 
Nguyễn Trọng Hào
Sở Tài nguyên và Môi trường, Thành phố Đà Nẵng
09/07/20
08/07/25
 
Nguyễn Trọng Hào
Sở Tài nguyên và Môi trường, Thành phố Đà Nẵng
09/07/20
08/07/25
 
Nguyễn Văn Khanh
Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa
09/07/20
09/07/23
 
Ủy ban nhân dân xã Sơn Hòa
Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre
09/07/20
09/07/21
 
Nguyễn Văn Công
Xã Albá, Tỉnh Gia Lai
09/07/20
09/07/23
 
Ủy ban nhân dân xã Châu Nga
Huyện Quỳ Châu, Tỉnh Nghệ An
09/07/20
09/07/21
 
Nguyễn Trọng Thao
Sở Văn hóa và Thể thao, Thành phố Đà Nẵng
09/07/20
08/07/25
 
Lê Thanh Hải
Xã Trung Hòa, Tỉnh Tuyên Quang
09/07/20
09/07/23
 
Ủy ban nhân dân xã Khuôn Hà
Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang
09/07/20
09/07/21