Danh sách đăng ký sử dụng phần mềm

#
Tên đăng ký
Cơ quan, Đơn vị
Ngày đăng ký
Ngày cập nhật
 
Nguyễn Văn Long
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên, Bộ Tư pháp
12/08/20
12/08/23
 
Cù Thu Anh
Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp
12/08/20
12/08/23
 
Nguyễn Văn Long
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên, Bộ Tư pháp
12/08/20
12/08/23
 
Nguyễn Văn Long
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên, Bộ Tư pháp
12/08/20
12/08/23
 
Đặng Quang Tám
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Tỉnh Bình Định
12/08/20
12/08/21
 
Trung tâm Giống cây trồng
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tỉnh Nghệ An
12/08/20
12/08/21
 
Lê Văn Trí
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An
12/08/20
12/08/21
 
Ủy ban nhân dân phường Hội Phú
Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
12/08/20
12/08/23
 
Trần Văn Cây
Cục Thống kê thành phố Hà nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
12/08/20
12/08/21
 
Cao Xuân Thạnh
Hội nông dân, Tỉnh Khánh Hòa
12/08/20
12/08/23
 
Cao Xuân Thạnh
Hội nông dân, Tỉnh Khánh Hòa
12/08/20
12/08/23
 
Cảng vụ Đường thủy nội địa Bến Tre
Sở Giao thông vận tải, Tỉnh Bến Tre
12/08/20
12/08/21
 
Lê Vương Mai
Hội nông dân, Tỉnh Khánh Hòa
12/08/20
12/08/23
 
Chi cục Thủy lợi
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tỉnh Nghệ An
12/08/20
12/08/21
 
Nguyễn Đăng Miễn
Phòng Cấp sổ - thẻ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
12/08/20
12/08/21
 
Lùng Dung Sinh
Xã Dìn Chin, Tỉnh Lào Cai
12/08/20
12/08/21
 
Lùng Dung Sinh
Xã Dìn Chin, Tỉnh Lào Cai
12/08/20
12/08/21
 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Huyện Nghĩa Đàn, Tỉnh Nghệ An
12/08/20
12/08/21
 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Huyện Nghĩa Đàn, Tỉnh Nghệ An
12/08/20
12/08/21
 
Nguyễn Thuỳ Dung
Trung tâm Hành chính công tỉnh, Tỉnh Vĩnh Phúc
12/08/20
12/08/23
 
Sở Kế hoạch và đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh Nam Định
12/08/20
12/08/21
 
Kim Thị Mai Thảo
Trung tâm Phục vụ Hành chính công, Tỉnh Vĩnh Phúc
12/08/20
12/08/23
 
Cục Biến đổi khí hậu
Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường
12/08/20
11/08/25
 
Nguyễn Văn Sỹ
Bảo hiểm Xã hội huyện Quỳ Châu, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
11/08/20
11/08/21
 
Nguyễn Cảnh Sỹ
Bảo hiểm Xã hội huyện Anh Sơn, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
11/08/20
11/08/21
 
Nguyễn Văn Sỹ
Bảo hiểm Xã hội huyện Quỳ Châu, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
11/08/20
11/08/21
 
Nguyễn Văn Sỹ
Bảo hiểm Xã hội huyện Quỳ Châu, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
11/08/20
11/08/21
 
Hà Đại Thắng
Trường TH số 2 Khánh Yên Hạ, Tỉnh Lào Cai
11/08/20
11/08/21
 
Hà Đại Thắng
Trường TH số 2 Khánh Yên Hạ, Tỉnh Lào Cai
11/08/20
11/08/21
 
Cục Biến đổi khí hậu
Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường
11/08/20
10/08/25
 
Nguyễn Tân Huyền
Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường
11/08/20
10/08/25
 
Đặng Hồng Quang
Phòng Thanh tra - Kiểm tra, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
11/08/20
11/08/21
 
Văn Phòng Ủy ban nhân dân huyện
Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước
11/08/20
11/08/23
 
Trần Long Hưng
Văn phòng Bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường
11/08/20
10/08/25
 
Bảo hiểm xã hội huyện Mường Lát
Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa, Bảo hiểm xã hội Việt Nam
11/08/20
11/08/21
 
Hoàng Thị Lan Anh
Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai
11/08/20
11/08/23
 
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sông Mã
Cục Thi hành án dân sự Sơn La, Bộ Tư pháp
11/08/20
11/08/23
 
Ủy ban nhân dân huyện Đồng Phú
Ủy ban nhân dân huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước
11/08/20
11/08/23
 
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ
11/08/20
11/08/21
 
Nguyễn Minh Cư
Phòng Văn hóa và thông tin, Tỉnh Bình Phước
11/08/20
11/08/23
 
Phùng Phú Phong
Sở Xây dựng, Thành phố Đà Nẵng
11/08/20
10/08/25
 
Bảo hiểm xã hội huyện Lâm Bình
Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang, Bảo hiểm xã hội Việt Nam
11/08/20
11/08/21
 
Phùng Phú Phong
Sở Xây dựng, Thành phố Đà Nẵng
11/08/20
10/08/25
 
Trịnh Ngọc Tâm
Phường Vạn Thạnh, Tỉnh Khánh Hòa
11/08/20
11/08/23
 
Trịnh Ngọc Tâm
Phường Vạn Thạnh, Tỉnh Khánh Hòa
11/08/20
11/08/23
 
Hồ Thị Xuân
BHXH huyện Quỳnh Lưu, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
11/08/20
11/08/23
 
Hồ Thị Xuân
BHXH huyện Quỳnh Lưu, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
11/08/20
11/08/23
 
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài Ân
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định, Bộ Tư pháp
11/08/20
11/08/23
 
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài Ân
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định, Bộ Tư pháp
11/08/20
11/08/23
 
Nguyễn Thế Chinh
Viện Chiến lược - Chính sách Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường
11/08/20
10/08/25