Danh sách đăng ký sử dụng phần mềm

#
Mã đăng ký
Cơ quan
Ngày đăng ký
 
487436
Tỉnh Thừa Thiên Huế
17/04/21
 
487435
Tỉnh Thừa Thiên Huế
17/04/21
 
487434
Tỉnh Thừa Thiên Huế
17/04/21
 
487433
UBND THỊ TRẤN YÊN CÁT
16/04/21
 
487432
UBND THỊ TRẤN YÊN CÁT
16/04/21
 
487431
UBND THỊ TRẤN YÊN CÁT
16/04/21
 
487430
UBND THỊ TRẤN YÊN CÁT
16/04/21
 
487429
UBND THỊ TRẤN YÊN CÁT
16/04/21
 
487428
UBND THỊ TRẤN YÊN CÁT
16/04/21
 
487427
UBND THỊ TRẤN YÊN CÁT
16/04/21
 
487426
UBND THỊ TRẤN YÊN CÁT
16/04/21
 
487425
UBND THỊ TRẤN YÊN CÁT
16/04/21
 
487424
Tỉnh An Giang
16/04/21
 
487423
PHẠM THỊ HƯƠNG
16/04/21
 
487422
PHẠM THỊ HƯƠNG
16/04/21
 
487421
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
16/04/21
 
487420
Tỉnh Hà Giang
16/04/21
 
487419
LÊ THỊ PHƯƠNG
16/04/21
 
487418
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
16/04/21
 
487417
Tỉnh Bình Dương
16/04/21
 
487416
Tỉnh Bình Dương
16/04/21
 
487415
Tỉnh Đồng Tháp
16/04/21
 
487414
Tỉnh Hậu Giang
16/04/21
 
487413
Tỉnh Hậu Giang
16/04/21
 
487412
Tỉnh Hậu Giang
16/04/21
 
487411
NGUYỄN PHẠM TUẤN
16/04/21
 
487410
Tỉnh Lai Châu
16/04/21
 
487409
Tỉnh Lai Châu
16/04/21
 
487408
Bộ Tài nguyên và Môi trường
16/04/21
 
487407
Tỉnh Hậu Giang
16/04/21
 
487406
Thành phố Hải Phòng
16/04/21
 
487405
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
16/04/21
 
487404
Tỉnh Hà Giang
16/04/21
 
487403
Tỉnh Bình Định
16/04/21
 
487402
Tỉnh Hà Giang
16/04/21
 
487401
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
16/04/21
 
487400
Thành phố Đà Nẵng
16/04/21
 
487399
Thành phố Đà Nẵng
16/04/21
 
487398
Tỉnh Hà Giang
16/04/21
 
487397
Bộ Tài nguyên và Môi trường
16/04/21
 
487396
Bộ Tài nguyên và Môi trường
16/04/21
 
487395
Bộ Tài nguyên và Môi trường
16/04/21
 
487394
Tỉnh Bình Định
16/04/21
 
487393
Tỉnh Gia Lai
16/04/21
 
487392
Bộ Tài nguyên và Môi trường
16/04/21
 
487391
Tỉnh Lào Cai
16/04/21
 
487390
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
16/04/21
 
487389
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
16/04/21
 
487388
Tỉnh Gia Lai
16/04/21
 
487387
Bộ Tài nguyên và Môi trường
16/04/21