Danh sách đăng ký sử dụng phần mềm

#
Mã đăng ký
Cơ quan
Ngày đăng ký
 
495211
Tỉnh Nghệ An
13/05/21
 
495210
Tỉnh Bình Định
13/05/21
 
495209
Tỉnh Đồng Nai
13/05/21
 
495208
Tỉnh Đồng Nai
13/05/21
 
495207
Tỉnh Thái Nguyên
13/05/21
 
495206
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
13/05/21
 
495205
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
13/05/21
 
495204
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
13/05/21
 
495203
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
13/05/21
 
495202
Tỉnh Nghệ An
13/05/21
 
495201
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
12/05/21
 
495200
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
12/05/21
 
495199
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
12/05/21
 
495198
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
12/05/21
 
495197
Tỉnh Nam Định
12/05/21
 
495196
Tỉnh Sơn La
12/05/21
 
495195
Thành phố Đà Nẵng
12/05/21
 
495194
Bộ Tài nguyên và Môi trường
12/05/21
 
495193
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
12/05/21
 
495192
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
12/05/21
 
495191
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
12/05/21
 
495190
Bộ Tư pháp
12/05/21
 
495189
Tỉnh Thanh Hóa
12/05/21
 
495188
Tỉnh Thanh Hóa
12/05/21
 
495187
Tỉnh Bình Phước
12/05/21
 
495186
Tỉnh Bình Phước
12/05/21
 
495185
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
12/05/21
 
495184
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
12/05/21
 
495183
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
12/05/21
 
495182
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
12/05/21
 
495181
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
12/05/21
 
495180
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
12/05/21
 
495179
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
12/05/21
 
495178
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
12/05/21
 
495177
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
12/05/21
 
495176
Bộ Nội vụ
12/05/21
 
495175
Tỉnh Lào Cai
12/05/21
 
495174
Tỉnh Khánh Hòa
12/05/21
 
495173
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
12/05/21
 
495172
Tỉnh Đắk Lắk
12/05/21
 
495171
Tỉnh Lào Cai
12/05/21
 
495170
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
12/05/21
 
495169
Tỉnh Nam Định
12/05/21
 
495168
Tỉnh Vĩnh Phúc
12/05/21
 
495167
Bộ Tài nguyên và Môi trường
12/05/21
 
495166
Tỉnh Nam Định
12/05/21
 
495165
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
12/05/21
 
495164
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
12/05/21
 
495163
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
12/05/21
 
495162
Bộ Tài nguyên và Môi trường
12/05/21