Danh sách đăng ký sử dụng phần mềm

#
Tên đăng ký
Cơ quan, Đơn vị
Ngày đăng ký
Ngày cập nhật
 
Nguyễn Minh Cường
Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường
29/09/20
28/09/25
 
Nguyễn Văn Nghĩa
Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư pháp
29/09/20
29/09/23
 
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hóc Môn
Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư pháp
29/09/20
28/09/25
 
Phan Văn Sơn
Trung tâm phát triển quỹ đất, Tỉnh Bình Định
29/09/20
29/09/21
 
Phan Văn Sơn
Trung tâm phát triển quỹ đất, Tỉnh Bình Định
29/09/20
29/09/21
 
Phòng Tư pháp
Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
29/09/20
28/09/25
 
Nguyễn Văn Nghĩa
Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư pháp
29/09/20
29/09/23
 
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
29/09/20
29/09/23
 
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang, Bộ Tư pháp
29/09/20
29/09/23
 
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Giao Thủy
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định, Bộ Tư pháp
29/09/20
29/09/23
 
Nguyễn Phi Hiền
Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương, Bảo hiểm xã hội Việt Nam
29/09/20
29/09/21
 
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Tân
Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư pháp
29/09/20
29/09/23
 
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Tân
Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư pháp
29/09/20
29/09/23
 
Mai Thị Kim Oanh
Sở Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh Lào Cai
29/09/20
29/09/21
 
Đặng Đình Đức
TT TƯ VẤN - NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN MIỀN TRUNG, ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
29/09/20
28/09/25
 
Giang Thị Phương Hạnh
THANH TRA TỈNH, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
29/09/20
29/09/23
 
Ủy ban nhân dân xã Phú Thành
Huyện Lạc Thủy, Tỉnh Hòa Bình
29/09/20
29/09/21
 
Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước
29/09/20
29/09/23
 
Hồ Ngọc Dinh
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình, Bộ Tư pháp
29/09/20
29/09/23
 
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
29/09/20
29/09/23
 
Trần Thị Hằng
Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư pháp
29/09/20
28/09/25
 
Giang Thị Phương Hạnh
THANH TRA TỈNH, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
29/09/20
29/09/23
 
Trương Thị Thúy Ngọc
Phường Hòa Cường Bắc, Thành phố Đà Nẵng
29/09/20
28/09/25
 
Phó Giám đốc Trần Kỳ Quang
Sở Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh Bình Định
29/09/20
29/09/21
 
Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai
Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai, Tỉnh Đồng Nai
29/09/20
29/09/21
 
Lê Trọng Hiếu
Trung tâm y tế Cần Đước, Tỉnh Long An
29/09/20
28/09/25
 
Điểu Mưu
Vụ Địa phương II, Ủy ban Dân tộc
29/09/20
29/09/23
 
Giang Thị Phương Hạnh
THANH TRA TỈNH, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
29/09/20
29/09/23
 
Trần Văn Tuấn
SỞ TÀI CHÍNH, ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
29/09/20
28/09/25
 
Trương Văn Thống
Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
29/09/20
28/09/25
 
Đào Quang Vịnh
Xã Ayun Hạ, Tỉnh Gia Lai
29/09/20
28/09/25
 
Đặng Đình Đức
TT TƯ VẤN - NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN MIỀN TRUNG, ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
29/09/20
28/09/25
 
Nguyễn Phương Bắc
Sở Nội vụ, Tỉnh Cà Mau
29/09/20
28/09/25
 
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ NHUẬN
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẢO THẮNG, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
29/09/20
29/09/21
 
Vũ Việt Thắng
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Tỉnh Lào Cai
29/09/20
29/09/21
 
Chi cục trưởng Lê Tuấn Tú
Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tài chính
29/09/20
29/09/23
 
Lê Tuấn Tú (M)
Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính
29/09/20
29/09/23
 
Giang Thị Phương Hạnh
THANH TRA TỈNH, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
29/09/20
29/09/23
 
Giang Thị Phương Hạnh
THANH TRA TỈNH, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
29/09/20
29/09/23
 
Đỗ Văn Minh
Trung tâm Điều tra và Quy hoạch đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường
29/09/20
28/09/25
 
Đinh Thị Nghek
Xã Kông Yang, Tỉnh Gia Lai
29/09/20
28/09/25
 
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang, Bộ Tư pháp
29/09/20
29/09/23
 
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản TN-MT và BĐVN
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản TN-MT và BĐVN, Bộ Tài nguyên và Môi trường
29/09/20
28/09/25
 
Phòng Văn hóa và Thông tin
Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình
29/09/20
29/09/21
 
Nguyễn Văn Hùng
Phòng Quản lý đô thị, Tỉnh Hải Dương
29/09/20
29/09/21
 
Nguyễn Thị Thu Nga
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định, Bộ Tư pháp
29/09/20
29/09/23
 
Lê Anh Tuấn
Phòng Kinh tế, Tỉnh Sóc Trăng
29/09/20
29/09/23
 
Phó Giám đốc Trần Kỳ Quang
Sở Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh Bình Định
29/09/20
28/09/25
 
Chi cục trưởng Lê Tuấn Tú
Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tài chính
29/09/20
29/09/23
 
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đakrông
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị, Bộ Tư pháp
29/09/20
29/09/23