Danh sách đăng ký sử dụng phần mềm

#
Tên đăng ký
Cơ quan, Đơn vị
Ngày đăng ký
Ngày cập nhật
 
Triệu Văn Sơn
Xã Yên Ninh, Tỉnh Thái Nguyên
03/06/20
03/06/21
 
Nguyễn Văn Thanh
Xã Ea H’đing, Tỉnh Đắk Lắk
03/06/20
03/06/21
 
Chúng Văn Thận
Phòng Tài nguyên - Môi trường, Tỉnh Lai Châu
03/06/20
01/06/30
 
Phòng Giáo dục và đào tạo
Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
03/06/20
03/06/21
 
Ma Văn Sơn
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh Tuyên Quang
03/06/20
03/06/23
 
Phòng Giáo dục và đào tạo
Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
03/06/20
03/06/21
 
Triệu Văn Sơn
Xã Yên Ninh, Tỉnh Thái Nguyên
03/06/20
03/06/23
 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tỉnh Nam Định
03/06/20
03/06/21
 
Phòng Giáo dục và đào tạo
Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
03/06/20
03/06/21
 
Phó giám đốc Nguyễn Thụy Phương Hiếu
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tỉnh Đắk Lắk
03/06/20
03/06/21
 
Trần Văn Tuấn
Trường THCS Nậm Xé, Tỉnh Lào Cai
03/06/20
03/06/21
 
Trưởng phòng Lê Hải Hồng
Phòng Tổ chức cán bộ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
03/06/20
03/06/21
 
Đào Huy Hiệu
Chi cục Văn thư lưu trữ, Tỉnh Đắk Lắk
03/06/20
03/06/21
 
Trưởng phòng Lê Hải Hồng
Phòng Tổ chức cán bộ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
03/06/20
03/06/21
 
Phạm Ngọc Ninh
Trường THPT Nguyễn Trãi, Tỉnh Khánh Hòa
03/06/20
03/06/23
 
Nguyễn Hữu Dinh (M)
Sở Nội vụ, Tỉnh Khánh Hòa
03/06/20
03/06/23
 
Chi cục Thủy lợi
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tỉnh Nghệ An
03/06/20
03/06/21
 
Phòng Giáo dục và đào tạo
Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
03/06/20
03/06/21
 
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lắk
Sở Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh Đắk Lắk
03/06/20
03/06/21
 
Y Hoách Ksơr
CN Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ea H’leo, Tỉnh Đắk Lắk
03/06/20
03/06/21
 
Phòng Giáo dục và đào tạo
Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
03/06/20
03/06/21
 
Mai Hữu Toàn
Phòng Thanh tra - Kiểm tra, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
03/06/20
03/06/21
 
Trần Ngọc Viễn
Phòng Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đắk Lắk
03/06/20
03/06/21
 
Nguyễn Xuân Tùng
Bảo hiểm Xã hội huyện Hoàng Su Phì, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
03/06/20
03/06/21
 
Bảo hiểm xã hội huyện Vị Xuyên
Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang, Bảo hiểm xã hội Việt Nam
03/06/20
03/06/21
 
Vũ Anh Dũng
Bảo hiểm Xã hội huyện Hạ Lang, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
03/06/20
03/06/21
 
Vũ Anh Dũng
Bảo hiểm Xã hội huyện Hạ Lang, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
03/06/20
03/06/21
 
Nguyễn Văn Thanh
Xã Ea H’đing, Tỉnh Đắk Lắk
03/06/20
03/06/21
 
Trưởng phòng Lê Hải Hồng
Phòng Tổ chức cán bộ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
03/06/20
03/06/21
 
Trưởng phòng Lê Hải Hồng
Phòng Tổ chức cán bộ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
03/06/20
03/06/21
 
Phòng Tài chính - Kế hoạch
Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
03/06/20
03/06/23
 
Nguyễn Văn Đường
Phòng Tư pháp, Tỉnh Nghệ An
03/06/20
03/06/21
 
Nguyễn Văn Đường
Phòng Tư pháp, Tỉnh Nghệ An
03/06/20
03/06/21
 
Phạm Ngọc Ninh
Trường THPT Nguyễn Trãi, Tỉnh Khánh Hòa
03/06/20
03/06/23
 
Lê Trọng Thực
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình, Bộ Tư pháp
03/06/20
03/06/23
 
Phòng Văn hóa và Thông tin
Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
03/06/20
03/06/21
 
Đinh Tiên Kha
Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân, Tỉnh Đắk Lắk
03/06/20
03/06/21
 
Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai huyện Krông Búk
Sở Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh Đăk Lăk
03/06/20
03/06/21
 
Lê Văn Thái
Sở Tài chính, Tỉnh Bình Phước
03/06/20
03/06/23
 
Hạt Kiểm lâm huyện Krông Năng
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tỉnh Đăk Lăk
03/06/20
03/06/21
 
Trưởng phòng Lê Hải Hồng
Phòng Tổ chức cán bộ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
03/06/20
03/06/21
 
Trưởng phòng Lê Hải Hồng
Phòng Tổ chức cán bộ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
03/06/20
03/06/21
 
Trường THPT Nguyễn Trãi
Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Khánh Hòa
03/06/20
03/06/23
 
Hoàng Thị Lan Anh
Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai
03/06/20
03/06/23
 
Nguyễn Minh Cư
Phòng Văn hóa và thông tin, Tỉnh Bình Phước
03/06/20
03/06/23
 
Hạt Kiểm lâm Lắk
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tỉnh Đăk Lăk
03/06/20
03/06/21
 
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Sơn Hòa
Sở Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh Phú Yên
03/06/20
03/06/23
 
Lăng Trọng Dương
CN Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk
03/06/20
03/06/21
 
Nguyễn Văn Quyền
Xã Vạn Hòa, Tỉnh Lào Cai
03/06/20
03/06/21
 
Nguyễn Văn Quyền
Xã Vạn Hòa, Tỉnh Lào Cai
03/06/20
03/06/21